Parteneriate


Parteneriatele sunt esenţa Federaţiei Patronilor Bihor.

Avem parteneriate cu organizaţii şi instituţii din România şi parteneriate cu organizaţii omoloage din alte state.

Parteneriatele consfinţesc un anume gen de colaborare instituţională, tratarea cu prioritate şi reciprocitate a problemelor comune.

Parteneriatele media dau forţă cuvântului.

Evenimentele şi activităţile organizate de Federaţia Patronilor Bihor vor fi corect reflectate în media dacă există interes pentru prezentarea obiectivă a faptelor. Apreciem de asemenea semnalizarea lucrurilor pe care le avem de îmbunătăţit.

Parteneriate interne

Parteneriate externe