Intalnire cu parlamentarii de Bihor


Consecvenți în dorința de a crea punți de legătură între mediul de afaceri și reprezentanții mediului politic Bihorean în Parlamentul României, Federația Patronilor Bihor,  Camera de Comerț și Industrie Bihor,  Consiliul National al IMM, P.I.S.C., organizează vineri, 7 martie 2014, de la ora 13:00, la întâlnirea dintre parlamentarii județului Bihor și reprezentanții mediului de afaceri bihorean.

Tema principala a acestei întâlniri este : Propuneri legislative pentru mediul de afaceri din România.

Intalnire parlamentari 06.03.2014

Intalnire parlamentari 06.03.2014

1.Corectarea posibilitatii de a fi executate silit , de a se pune popriri si sechestre asiguratorii ,de catre executorul judecatoresc sau institutiile abilitate ale statului pe o suma mai mare decat suma de recuperat plus onorariu de maxim 10 % din suma de recuperat cuvenit executorului judecatoresc.

2.Principiul de drept al suveranitatii scopului legii.

3.Infiintarea tribunalelor comerciale.

4.Relatia client -bancă referitor la clauze abuzive

5.Protectia consumatorului.

6.Insolvența/instrumente de plată.

Întâlnirea va avea loc în Centrul de Afaceri din Cetatea Oradea, Corp C, etaj 2.

 

Au fost invitati:

Senator Bodog Florian

Deputat Bogdan Gheorghe

Deputat Draghici Sonia

Deputat Roman Ioan

Senator Bodea Cristian

Senator Boeriu Valeriu

Deputat Chereches Florica

Deputat Costin Gheorghe

Deputat Lucia Ana Varga

Deputat Cupsa Ioan

Deputat Szabó Ödön

Senator Cseke Attila

Senator Biró Rozália

Deputat Laza Mateut Liviu

Senator Gavrila Ghilea

Deputat Merka Adrian

Deputat Hulea Ioan

 

Mai jos puteti vedea proiectul redactat in urma discutiilor :

 

Parlamentul României

Camera Deputaţilor

 

GRUPUL PARLAMENTAR AL U.D.M.R.

 

 

Către

 

Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor

 

În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) din Constituţia României, Vă înaintăm alăturat Propunerea legislativă pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului.

Iniţiator,

 

 


Expunere de motive

Cecul reprezintă un instrument de plată des utilizat, îndeosebi în relaţiile economice, în scopul facilitării schimburilor comerciale. Legea nr. 59/1934 asupra cecului prevede la art. 84 sancţiuni pentru încălcarea prevederilor sale, fiind enumerată printre altele şi infracţiunea de emiterea cecului fără a avea disponibil suficient ori de a dispune de acest disponibil înainte ca beneficiarul cecului să aibă posibilitatea de a-l prezenta. Pedeapsa prevăzută pentru o astfel de faptă este închisoare de la 6 luni la 1 an sau amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.

Codul penal al României din 1968, definea la art. 215 înşelăciunea şi la alin (4) înşelăciunea prin emiterea unui cec fără acoperire, iar în practică, în urma Deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie  nr. IX/2005 privind recursul în interesul legii cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 84 alin. 1 pct. 2 din Legea nr. 59/1934 în raport cu reglementarea dată, prin art. 215 alin. 4 din Codul penal, faptele de înşelăciune săvârşite în legătură cu emiterea unui cec, emiterea de cecuri fără acoperire se pedepsea în mod diferenţiat, astfel:

a)      fapta de emitere a unui cec asupra unei instituţii de credit sau asupra unei persoane, ştiind că pentru valorificarea lui nu există provizia sau acoperirea necesară, precum şi fapta de a retrage, după emitere, provizia, în totul sau în parte, ori de a interzice trasului de a plăti înainte de expirarea termenului de prezentare, în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos material injust, dacă s-a produs o pagubă posesorului cecului, era calificată drept înşelăciune, aplicându-se pedepse cu închisoarea de la 3 la 15 ani prevăzută în art. 215 alin. 4 din Codul penal.

b)      în cazul în care beneficiarul cecului avea cunoştinţă, în momentul emiterii, că nu există disponibilul necesar acoperirii acestuia la tras, fapta constituia infracţiune şi, conform art. 84 din Legea nr. 59/1934, se pedepsea cu închisoare de la 6 luni până la 1 an sau cu amendă.

Legea nr. 286/2009, noul Cod Penal intrat în vigoare la 1 februarie 2014, a omis să preia reglementarea specială a infracţiunii de înşelăciune prin emiterea unui cec fără acoperire, iar pedeapsa pentru înşelăciune a fost drastic redusă. În consecinţă, emiterea unei file de cec în cazul cel mai grav (în care beneficiarul nu ştia de lipsa disponibilului la tras) se poate pedepsi în prezent cu închisoare de la 6 luni la 3 ani faţă de pedeapsa prevăzută anterior, de la 3 ani la 15 ani. În acest fel, prin tratarea cu prea multă indulgenţă a faptelor de înşelăciune, este posibilă crearea unei breşe în derularea firească a relaţiilor comerciale bazate pe încrederea participanţilor în instrumentele de plată fără numerar.

În scopul prevenirii proliferării practicilor păguboase pentru mediul de afaceri de emitere de cecuri fără acoperire, am considerat necesar să modificăm Legea 59/1934 asupra cecului în sensul reintroducerii pedepselor mai aspre prevăzute de Codul penal din 1968 pentru două din faptele prevăzute ca infracţiune, şi anume emiterea cecului fără autorizarea trasului şi emiterea cecului fără a avea disponibilul necesar sau de a dispune asupra lui total sau parţial înainte ca beneficiarul cecului să îl fi prezentat spre încasare.

Considerăm că pedepsele mai aspre sunt în măsură să prevină sau să reducă în viitor fraudele în relaţiile comerciale, contribuind la asanarea mediului de afaceri din România.

 

Iniţiator,

UDMR

 

 

Parlamentul României

 

Camera Deputaţilor                                                           Senatul

 

Lege pentru modificarea art. 84 din

Legea nr. 59/1934 asupra cecului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic – Articolul 84 din Legea nr.59/1934, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 1 mai 1934, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 84– (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni până la un an sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă, săvârşirea uneia dintre următoarele fapte:

1. emiterea unui cec cu dată falsă sau căruia îi lipseşte unul dintre următoarele elemente esenţiale:

a) denumirea de cec;

b) suma de bani ce trebuie plătită;

c) numele trasului;

d) data emiterii cecului;

e) semnătura prevăzută la art. 11;

2. emiterea unui cec cu încălcarea prevederilor art. 6 alin. 3

(2) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă, săvârşirea uneia dintre următoarele fapte:

1.emiterea unui cec fără a fi avut autorizarea trasului;

2.emiterea unui cec fără a avea la tras disponibil suficient sau dispunerea în tot ori în parte de disponibilul avut mai înainte de trecerea termenelor fixate pentru prezentare.”